Oorsprong - afwijking oorsprongsregels EPA staten in oostelijk en zuidelijk Afrika en EU voor gezouten snoekmakreel

In PbEU L 152 van 15 mei 2020 is bij Besluit Nr. 1/2020 van het OZA-EU
Comité douanesamenwerking van 5 mei 2020 gepubliceerd dat een afwijking wordt
toegestaan van de oorsprongsregels in Protocol 1 bij de Tussentijdse Overeenkomst tot
vaststelling van een kader voor een Economische Partnerschapsovereenkomst tussen
staten in oostelijk en zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, anderzijds, in verband met de bijzondere situatie van Mauritius met
betrekking tot gezouten snoekmakreel.