Oorsprong - Kennisgeving de toepassing van het systeem van geregistreerde exporteurs in het kader van het LGO-besluit

In PbEU C 197 van 12 juni 2020 is de kennisgeving gepubliceerd, gericht aan
de importeurs, betreffende de toepassing van het systeem van geregistreerde
exporteurs in het kader van het LGO-besluit