Oorsprong - toepassing REX-systeem uitvoer naar staten in oostelijk en zuidelijk Afrika

In PbEU C 176 van 26 mei 2020 is een kennisgeving opgenomen die is gericht
aan exporteurs betreffende de toepassing van het EU-systeem van geregistreerde
exporteurs (REX-systeem) voor de uitvoer uit de EU naar staten in oostelijk en
zuidelijk Afrika in het kader van de tussentijdse economische
partnerschapsovereenkomst EU-OZA.