Overeenkomst EU en Japan betreffende een economisch partnerschap inwerking op 1 februari 2019

In PbEU L 330 van 27 december 2018 heeft de Raad Besluit (EU) 2018/1907 van 20
december 2018 gepubliceerd betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de
Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap. In PbEU L 9 van 11
januari 2019 is bekendgemaakt dat de Overeenkomst in werking zal treden op 1 februari
2019.