Raad publiceert machtiging openen onderhandelingen met VK nieuwe partnerschapsovereenkomst

Bij Besluit (EU, Euratom) 2020/266 van 25 februari 2020 (PbEU L 58 van 27
februari 2020) heeft de Raad de machtiging bekend gemaakt betreffende het openen van
onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
over een nieuwe partnerschapsovereenkomst.