Reglement van orde economische partnerschapsovereenkomst EU-Ivoorkust vastgesteld

In PbEU L 194 van 31 juli 2018 is het Besluit nr. 1/2018 van 22 maart 2018
gepubliceerd van het EPO-Comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische
partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, anderzijds, dat ziet op de vaststelling van het reglement van orde
van het EPO-comité.