Reglement van orde economische partnerschapsovereenkomst EU en de SADC-EPO-staten vastgesteld

Bij PbEU L 250 heeft de Raad het Besluit (EU) 2016/1623 van 1 juni 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, gepubliceerd. In deze overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen op het gebied van handel en douane samenwerking. Bij Besluit (EU) 2019/234 (PbEU L 37 van 8 februari 2019 van 28 april 2007) heeft de Raad het namens de Europese Unie in te nemen standpunt gepubliceerd in de Gezamenlijke Raad die is opgericht krachtens de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, over de vaststelling van het reglement van orde van de Gezamenlijke Raad en van het Handels- en ontwikkelingscomité.