Tariefpreferenties ingetrokken voor Cambodja

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/550 van 12 februari 2020 (PbEU L 127 van 22
april 2020) heeft de Commissie de tijdelijke intrekking van begunstigd land van de
algemene regeling in het kader van de schema van algemene tariefpreferenties voor
bepaalde producten van oorsprong uit het Koninkrijk Cambodja bekend gemaakt.