Rusland-Oekraïne

  • Er zijn beperkende maatregelen ingesteld om de uitzendingen van bepaalde mediakanalen in de Unie of gericht tegen de Unie onmiddellijk te schorsen. Voorts zijn onder andere personen toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen. Er zijn handelsbeperkingen ingesteld voor goederen die worden gebruikt voor de productie of vervaardiging van tabaksproducten, minerale brandstoffen, bitumineuze stoffen en gasvormige koolwaterstofproducten, kaliumchlorideproducten (“potas”), houtproducten, cementproducten, ijzer- en staalproducten, en rubberproducten. Daarnaast moeten verdere beperkingen worden ingesteld op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en op de verlening van aanverwante diensten, alsmede op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van Belarus op militair en technologisch gebied en tot de ontwikkeling van de defensie en veiligheid van het land, alsmede beperkingen op de verlening van aanverwante diensten.

  • In PbEU C93I van 28 februari 2022 is een bericht opgenomen dat is gericht aan importeurs met betrekking tot de invoer in de Unie van goederen van oorsprong uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk in Oekraïne.

  • Er is een rectificatie gepubliceerd. Het luchtruim boven Nederland gelegen in Europa, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt gesloten voor in de Russische Federatie ingeschreven luchtvaartuigen. Voorts zijn onder andere beperkende maatregelen vastgesteld in verband met de erkenning van Donetsk en Luhansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten.

  • De beperkende maatregelen zijn wederom aanzienlijk uitgebreid. Er zijn onder andere beperkingen gesteld aan de uitvoer van bepaalde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik. Ook zijn beperkingen vastgesteld de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer naar Rusland van specifieke goederen en technologieën voor gebruik bij de olieraffinage, alsmede beperkingen op de levering van aanverwante diensten. Tevens is een uitvoerverbod op het gebied van luchtvaart ingesteld voorgoederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in lucht- en ruimtevaart, alsmede een verbod op de verlening van verzekerings- en herverzekerings- en onderhoudsdiensten in verband met die goederen en technologie. Ook wordt een verbod ingesteld op de verlening van technische bijstand en andere aanverwante diensten en van financiering en financiële bijstand met betrekking tot de goederen en technologie waarop dit verbod van toepassing is. De financiële beperkingen zijn eveneens uitgebreid.

  • Er zijn verdere beperkende maatregelen ingesteld die verband houden met de sectoren financiën en luchtvaart. In het bijzonder moeten alle transacties met de Russische Centrale Bank worden verboden