Rusland-Oekraïne

  • Er zijn personen en entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen. Er zijn nieuwe verboden vastgesteld. De invoerverboden zijn aanzienlijk uitgebreid met diverse nieuwe artikelen, waaronder artikelen als houtpulp en papier, bepaalde elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edele metalen, bepaalde machines en chemische producten, sigaretten, kunststoffen en chemische eindproducten zoals cosmetica. Ook de uitvoerverboden zijn uitgebreid door nieuwe producten toe te voegen aan de lijst van goederen die kunnen bijdragen tot de versterking van de Russische industriële capaciteit, en beperkingen op te leggen voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van een aantal aanvullende goederen die in de luchtvaartsector worden gebruikt.

  • Er is wijziging gebracht in de adressen van de websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het adres en de andere contactgegevens voor kennisgevingen aan de Commissie.

  • Bij Besluit nr. 1/2022 van het bij de overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987 ingestelde Gemengd Comité EU-CTC van 25 augustus 2022 en bij Besluit nr. 2/2022 van de bij de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 ingestelde Gemengde Commissie EU-CTC wordt Oekraïne uitgenodigd om tot die overeenkomsten toe te treden.

  • De maatregelen zijn met zes maanden verlengd. De vermeldingen op de lijst personen en entiteiten zijn geactualiseerd.

  • De wijziging betreft een redactionele aanpassing en het opnieuw formuleren van de uitzonderingsgronden als gevolg van het vervallen van een uitzonderingsgrond op het wapenexportverbod.