Aanpassing autonome tariefcontingenten per 1 januari 2022

De bijlagen bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad voorzagen in de autonome tariefcontingenten en werden tweejaarlijks aangepast. Aangezien de codes van de gecombineerde nomenclatuur zijn bijgewerkt in verband met de GS 2022 versie zou een groot aantal wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1388/2013 moeten worden aangebracht. Omwille van de duidelijkheid en de transparantie moet die verordening derhalve in haar geheel worden vervangen. Bij Verordening (EU) 2021/2283 van 20 december 2021 heeft de Raad de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten bekend gemaakt en wordt bij deze verordening tevens de Verordening (EU) nr. 1388/2013 ingetrokken.