Afgifte invoercertificaten voor de invoer van rijst

De Europese Commissie heeft met ingang van 28 september 2017 de
toewijzingscoefficenten en de hoeveelheden vastgesteld ten aanzien van de
invoercertificaataanvragen voor de invoer van rijst die in de maand april zijn
ingediend.