Inwerkingtreding overeenkomst wijziging concessies EU-tariefcontingenten voor Australië

In PbEU L 461 van 27 december 2021 is de mededeling bekend gemaakt dat de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 2 december 2021 in werking getreden