Opening tariefcontingent zachte tarwe

Met ingang van 7 mei 2019 is een verordening vastgesteld betreffende de opening van
tariefcontingenten voor de invoer van zachte tarwe van andere dan hoge kwaliteit.