Opheffen schorsing aanvragen certificaten producten sector suiker

De Europese Commissie heeft met ingang van 25 november 2017 de schorsing van de
indiening van aanvragen voor het lopende verkoopseizoen opgeheven.