Tariefcontingent voor water en alcoholvrije dranken uit Noorwegen

Met ingang van 1 januari 2020 is een tariefcontingent geopend voor bepaalde uit
verwerkte landbouwproducten verkregen alcoholvrije dranken en water uit Noorwegen.