Tariefcontingenten – rectificatie Besluit ondertekening Overeenkomst met Australië

In PbEU L 002 van 6 januari 2022 is een rectificatie opgenomen van Besluit (EU) 2021/515 van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Gemenebest Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.