Tariefcontingenten – wijziging hoeveelheid bepaalde bereidingen en conserven van vis uit Thailand

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2205 van 13 december 2021 (PbEU L 446 van 14 december 2022) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG) nr. 847/2006 betreffende de hoeveelheid van bepaalde bereidingen en conserven van vis van oorsprong uit Thailand die in het kader van tariefcontingent 09.0706 mag worden ingevoerd.