Tariefcontingenten eieren en ovoalbumine uit Oekraïne

De Europese Commissie heeft met ingang van 22 december 2017 de beschikbare
hoeveelheden in de tariefcontingenten voor de invoer van eieren uit Oekraïne waarvoor
geen aanvragen zijn ingediend toegevoegd aan de deelperiode van 1 april tot en met 30
juni 2018.