Tariefcontingenten voor producten uit de sector vlees van pluimvee uit Israël

Met ingang van 19 december 2017 zijn de hoeveelheden vastgesteld voor producten van
de sector vlees van pluimvee afkomstig uit Israël die moeten worden toegevoegd aan de
periode van 1 april tot en met 30 juni 2018.