Tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees uit IJsland

Met ingang van 1 september 2018 worden de tariefcontingenten voor de invoer schapen,
geiten, schapenvlees en geitenvlees uit IJsland en het beheer ervan gewijzigd.