Tariefcontingenten voor visserijproducten

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de communautaire tariefcontingenten voor
visserijproducten geopend voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020
gewijzigd.