Toewijzing certificaten vlees van pluimvee

De Europese Commissie heeft met ingang van 20 oktober 2017 de aanvragen van
invoercertificaten voor de invoer van vlees van pluimvee in het eerste kwartaal van
2018 toegewezen.