Wijziging beheer tariefcontingent rundvlees van hoge kwaliteit

Met ingang van 1 janauari 2012 zijn bepalingen vastgesteld betreffende de wijze van
beheer van tariefcontingenten voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.