Wijziging bepalingen tariefcontingenten

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/64 van 17 januari 2022 (PbEU L 11 van 18 januari 2022) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 wat betreft het systeem voor het beheer van bepaalde tariefquota en de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten.