Wijziging concessies EU-tariefcontingenten voor Australië als gevolg van de terugtrekking VK

Bij Besluit (EU) 2021/2234 van 29 november 2021 (PbEU L 452 van 16 december 2021) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ook Australië gaat akkoord en is het tevreden met de voorgestelde verbintenissen inzake tariefcontingent hoeveelheden die zijn aangegaan door de EU zonder het Verenigd Koninkrijk, maar enkele tariefcontingenten worden aangepast.