Wijziging tariefcontingenten IJsland

Met ingang van 1 mei 2018 is voor worst en varkensvlees uit IJsland een
tariefcontingent vastgesteld. De tariefcontingenten worden geopend voor de periode
van 1 januari tot en met 31 december.