Zuivelproducten

De Commissie heeft de uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor melk en
zuivelproducten, die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de
Commissie van 14 december 2001, gewijzigd. De gegevens over de met de afgifte van
certificaten IMA 1 belaste instelling in Nieuw-Zeeland vermeld in bijlage XII van
Verordening (EG) nr.2535/2001, zijn aangepast.