Tariefcontingenten

 • Bij Besluit (EU) 2021/373 van 22 februari 2021 heeft de Raad de ondertekening, namens de Unie, bekend gemaakt van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Thailand op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994. Het betreft de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/254 van 18 februari 2021 (PbEU L 58 van
  19 februari 2021) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van de
  Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 en de Verordeningen (EG) nr.
  218/2007 en (EG) nr. 1518/2007 wat betreft de invoer van producten van oorsprong uit
  het Verenigd Koninkrijk en tot uitsluiting van die producten van de
  tariefcontingenten met lopende contingentperioden.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/28 van 14 januari 2021 (PbEU L 12 van
  15 januari 2020) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG)
  nr. 1362/2000 van de Raad wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor bananen
  van oorsprong uit Mexico.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/11 van 7 januari 2021 (PbEU L 5 van 8
  januari 2021) is de wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
  498/2012 betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout
  uit de Russische Federatie naar de Europese Unie.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2099 van 15 december 2020 (PbEU L 425
  van 16 december 2020) heeft de Commissie de wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
  2019/386 bekend gemaakt wat betreft de specifieke regels voor de verdeling van
  tariefcontingenten waarvoor de contingentperiode loopt op de datum waarop artikel 1,
  lid 2, van Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van
  toepassing wordt.