Tariefcontingenten

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1401 van 25 augustus 2021 (PbEU L 302 van 26 augustus 2021) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 wat betreft de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten.

  • De onlangs bekend gemaakte overeenkomst met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is op 20 juli 2021 in werking getreden.

  • De onlangs bekend gemaakte overeenkomst met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie i is op 13 juli 2021 in werking getreden.

  • Bij Besluit (EU) 2021/1234 van 13 juli 2021 (PbEU L 274 van 30 juli 2021) heeft de Raad de sluiting, bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Kininkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft diverse tariefcontingenten die als bijlage zijn opgenomen en die zien op contingenten voor gezouten pluimveevlees, bepaalde vis, maniokwortel, bataten (zoete aardappelen), andere dan voor menselijke consumptie, diverse soorten rijst, maniokzetmeel “cassave”, verwerkt vlees van diverse diersoorten en bereidingen en conserven van vis en garnalen, producten voor menselijke consumptie met granen, deegwaren, koekjes en biscuits.

  • Bij Besluit (EU) 2021/1213 van 13 juli 2021 (PbEU L 264 van 26 juli 2021) heeft de Raad de sluiting, bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Argentijnse Republiek uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft de tariefcontingenten voor vlees van schapen of van geiten: vers, gekoeld of bevroren, gerst, mais, breukrijst, druivensap, knoflook en rundvlees.