Tariefcontingenten

  • De onlangs bekend gemaakte overeenkomst met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie i is op 13 juli 2021 in werking getreden.

  • Bij Besluit (EU) 2021/1234 van 13 juli 2021 (PbEU L 274 van 30 juli 2021) heeft de Raad de sluiting, bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Kininkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft diverse tariefcontingenten die als bijlage zijn opgenomen en die zien op contingenten voor gezouten pluimveevlees, bepaalde vis, maniokwortel, bataten (zoete aardappelen), andere dan voor menselijke consumptie, diverse soorten rijst, maniokzetmeel “cassave”, verwerkt vlees van diverse diersoorten en bereidingen en conserven van vis en garnalen, producten voor menselijke consumptie met granen, deegwaren, koekjes en biscuits.

  • Bij Besluit (EU) 2021/1213 van 13 juli 2021 (PbEU L 264 van 26 juli 2021) heeft de Raad de sluiting, bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Argentijnse Republiek uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft de tariefcontingenten voor vlees van schapen of van geiten: vers, gekoeld of bevroren, gerst, mais, breukrijst, druivensap, knoflook en rundvlees.

  • Bij Verordening (EU) 2021/1203 van 19 juli 2021 (PbEU L 261 van 22 juli 2021) heeft de Raad de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU) 2020/1706 die voorziet in de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2021-2023.

  • Bij Besluit (EU) 2021/1197 van 13 juli 2021 (PbEU L 260 van 21 juli 2021) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft het tariefcontingent voor maniok/cassave.