Tariefcontingenten

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/663 van 21 april 2022 (PbEU L 121 van 22 april 2022) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wat betreft de omvang van het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay. De oorspronkelijke hoeveelheid van het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay met volgnummer 09.4455 in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 moet worden hersteld.

  • In Pb EU L 88 van 16 maart 2022 heeft de Commissie bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/434 van 15 maart 2022 een wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten

  • Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/150 van 17 november 2021 heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad wat betreft de hoeveelheid haring die in het kader van tariefcontingent 09.0006 mag worden ingevoerd

  • Bij Verordening (EU) 2022/111 van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 2022 (PbEU L 19 van 28 februari 2022) is de wijziging gepubliceerd van Verordening (EU) 2019/216 wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/64 van 17 januari 2022 (PbEU L 11 van 18 januari 2022) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 wat betreft het systeem voor het beheer van bepaalde tariefquota en de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten.