Tariefcontingenten

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/254 van 18 februari 2021 (PbEU L 58 van
  19 februari 2021) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van de
  Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 en de Verordeningen (EG) nr.
  218/2007 en (EG) nr. 1518/2007 wat betreft de invoer van producten van oorsprong uit
  het Verenigd Koninkrijk en tot uitsluiting van die producten van de
  tariefcontingenten met lopende contingentperioden.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/28 van 14 januari 2021 (PbEU L 12 van
  15 januari 2020) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG)
  nr. 1362/2000 van de Raad wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor bananen
  van oorsprong uit Mexico.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/11 van 7 januari 2021 (PbEU L 5 van 8
  januari 2021) is de wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
  498/2012 betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout
  uit de Russische Federatie naar de Europese Unie.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2099 van 15 december 2020 (PbEU L 425
  van 16 december 2020) heeft de Commissie de wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
  2019/386 bekend gemaakt wat betreft de specifieke regels voor de verdeling van
  tariefcontingenten waarvoor de contingentperiode loopt op de datum waarop artikel 1,
  lid 2, van Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van
  toepassing wordt.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van 11 november 2020 (PbEU L 422
  van 14 december 2020) heeft de Commissie de vaststelling bekend gemaakt van
  uitvoeringsbepalingen voor de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 510/2014
  van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het beheer van
  invoertariefcontingenten volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.