Tariefcontingenten

 • De Europese Commissie heeft met ingang van 19 december 2017 de beschikbare
  hoeveelheden in de tariefcontingenten voor de invoer vlees van pluimvee uit de
  Verenigde Staten waarvoor geen aanvragen zijn ingediend toegevoegd aan de
  hoeveelheden voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017.

 • De Europese Commissie heeft met ingang van 22 december 2017 de aanvragen van
  invoercertificaten voor de invoer van producten uit de sector suiker toegewezen en de
  indiening van aanvragen voor het lopende verkoopseizoen geschorst.

 • De Europese Commissie heeft met ingang van 22 december 2017 de beschikbare
  hoeveelheden in de tariefcontingenten voor de invoer van eieren uit Oekraïne waarvoor
  geen aanvragen zijn ingediend toegevoegd aan de deelperiode van 1 april tot en met 30
  juni 2018.

 • De Europese Commissie heeft met ingang van 21 december 2017 de toewijzingscoefficient
  vastgesteld voor het eerste kwartaal van 2018. De beschikbare hoeveelheden in de
  tariefcontingenten voor de invoer van eieren en waarvoor geen aanvragen zijn
  ingediend zijn toegevoegd aan de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2018.

 • De Europese Commissie heeft met ingang van 14 december 2017 de aanvragen van
  invoercertificaten voor de invoer van melk en zuivelproducten in de eerste
  deelperiode van 2018 toegewezen.