Tariefcontingenten

  • Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/150 van 17 november 2021 heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad wat betreft de hoeveelheid haring die in het kader van tariefcontingent 09.0006 mag worden ingevoerd

  • Bij Verordening (EU) 2022/111 van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 2022 (PbEU L 19 van 28 februari 2022) is de wijziging gepubliceerd van Verordening (EU) 2019/216 wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/64 van 17 januari 2022 (PbEU L 11 van 18 januari 2022) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 wat betreft het systeem voor het beheer van bepaalde tariefquota en de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten.

  • In PbEU L 002 van 6 januari 2022 is een rectificatie opgenomen van Besluit (EU) 2021/515 van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Gemenebest Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  • In PbEU L 461 van 27 december 2021 is de mededeling bekend gemaakt dat de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 2 december 2021 in werking getreden