Algemene btw-verlegginsgregeling opnieuw geagendeerd op Ecofin

Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
Tijdens de Ecofin wil het Bulgaarse voorzitterschap opnieuw proberen een akkoord te
bereiken over de btw-voorstel voor een tijdelijke toepassing van een algemene
verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde
drempel. Dit dossier heeft sinds de blokkade in de Ecofin van juni 2017 stil gelegen.
De toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.