Beantwoording Kamervragen over importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, hebben de
staatssecretarissen van Financiën - de heer J.A. Vijlbrief (Fiscaliteit en
Belastingdienst) en mevrouw A.C. van Huffelen (Toeslagen en Douane) - antwoord
gegeven op vragen van de leden Omtzigt en Van den Berg (allebei CDA) over
importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen,
die gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus. Hieruit blijkt onder meer dat
in de situatie waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door een
zorginstelling, gebruikgemaakt kan worden van de vrijstelling van invoerrechten en
invoer-btw. Ook wordt aangegeven dat waar het in het vermogen van de Douane ligt,
binnen de grenzen van de Unierechtelijke vrijstellingsbepalingen al het mogelijke
gedaan zal worden om de persoonlijke beschermingsmiddelen met vrijstelling ingevoerd
te krijgen voor eenieder die daarvoor in aanmerking komt. De vragen en antwoorden
treft u onderstaand aan.