Beantwoording Kamervragen uitstel nieuwe btw-regels e-commerce

Mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hebben
de staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en
Van Huffelen (Toeslagen en Douane) de Kamervragen beantwoord van het Haga (Van Haga)
over het voorgenomen uitstel van nieuwe btw-regels voor e-commerce van de Europese
Commissie. Hieruit blijkt onder meer dat Nederland één van de landen is die 1 januari
2021 niet gereed is om het e-commercepakket naar behoren te laten functioneren. Daar
komt bij dat sommige Nederlandse ondernemers hebben aangegeven meer
voorbereidingstijd nodig te hebben. Ook worden geen mogelijkheden gezien om het
oneerlijke speelveld tussen Nederlandse (web)winkels en Chinese webwinkels recht te
trekken en de btw-vrijstelling per 1 januari 2021 af te schaffen. Het IT-systeem van
de Belastingdienst is per die datum niet gereed om de forse toename aan btw-aangiftes
te kunnen verwerken. De antwoorden op de Kamervragen treft u onderstaand aan.