Belastingdienst: 21% btw voor de levering van colloïdaal edelmetaalwater

Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 28 februari 2019 antwoord
gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van colloïdaal
edelmetaalwater. Naar het oordeel van de Belastingdienst is colloïdaal
edelmetaalwater geen drinkwaar of drinkwater voor menselijke consumptie. De levering
is daarom belast met 21% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst treft
u onderstaand aan.