Belastingdienst: 21% btw voor de levering van opvangzakken

Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 22 april 2020 antwoord
gegeven op de vraag naar het toepasselijke btw-tarief op de levering van zakken voor
de opvang en afvoer van ontlasting, urine en braaksel. De levering van deze
opvangzakken is naar het oordeel van de Belastingdienst belast met 21% btw. De
toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.