Belastingdienst: 9% btw voor de levering van speciale katheterspuit

Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 11 juni 2020 antwoord
gegeven op de vraag naar het toepasselijke btw-tarief op spuiten die speciaal zijn
gemaakt en alleen worden gebruikt voor een katheter. De levering van deze zogeheten
enterale spuiten zijn naar het oordeel van de Belastingdienst belast met 9% btw. De
toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.