Belastingplan 2019 – implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (btw)

Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris Snel van Financiën het zogenoemde pakket
Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gezonden. Het pakket bestaat uit zeven
wetsvoorstellen waaronder het wetsvoorstel Belastingplan 2019, het wetsvoorstel
Overige Fiscale Maatregelen 2019 en het wetsvoorstel Wet Implementatie artikel 1
richtlijn elektronische handel. In het wetsvoorstel Wet implementatie van artikel 1
van de richtlijn elektronische handel worden een viertal maatregelen geïmplementeerd
die het verrichten van grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten
vereenvoudigen voor ondernemers.