Ecofin juni 2018: quick fixes voor de btw

Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 in Luxemburg naar de Eerste en Tweede Kamer
gezonden. Hieruit blijkt dat het Bulgaarse voorzitterschap streeft naar het bereiken
van een akkoord over zogenaamde quick fixes voor de btw. De voorgestelde wijzigingen
zijn gericht op een fraudebestendiger en eenvoudiger btw-systeem. Nederland stemt in
met het voorstel. De toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u
hieronder aan.