Europese Commissie stelt btw-kloof 2017 vast op ruim € 137 miljard

Volgens een nieuwe studie van de Europese Commissie d.d. 5 september 2019 verloren de
EU-landen € 137,4 miljard aan btw-inkomsten. Deze zogenaamde btw-kloof - lees: het
verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag - is
enigszins gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, maar blijft zeer hoog. In 2017
stegen de geïnde btw-inkomsten met 4,1% sneller dan de 2,8% verhoging van de totale
btw-plicht. Als gevolg hiervan daalde de btw-kloof in de EU-lidstaten van ongeveer 8
miljard EUR of 11,2% procentueel. De individuele prestaties van de lidstaten lopen
echter nog steeds sterk uiteen.