Geen btw-akkoord Ecofin over algemene verleggingsregeling en e-books

Minister Hoekstra van Financiën heeft het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van
24 en 25 mei te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het verslag blijkt dat de
eerdere blokkade tijdens de Ecofinraad van juni 2017 over het voorstel voor een
tijdelijke toepassing van een algemene verleggingsregeling voor leveringen van
goederen en diensten boven een bepaalde drempel (in samenhang met het voorstel op
e-books) nog niet is opgeheven. Enkele lidstaten konden niet akkoord gaan omdat ze
vrezen voor een verschuiving van de btw-fraude naar de lidstaten die geen
verleggingsregeling toepassen. Verder zou deze pilot een belemmering kunnen zijn voor
het invoeren van verdergaande btw-voorstellen zoals het zogenoemde definitieve
systeem. De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.