Kamerbrief aanpak problemen Belastingdienst – mogelijk ICT-probleem implementatie btw-richtlijnen elektronische handel (het e-commercepakket)

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën hebben d.d. 27 februari
jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij ingaan op problemen bij de
Belastingdienst, Douane en Toeslagen. In deze brief beschrijven de bewindslieden,
mede namens de minister van Financiën, hoe zij de vervolgstappen bij de
Belastingdienst, de Douane en Toeslagen voor zich zien, gericht op een beter en
menselijker functioneren. In de aanpak staan burgers, bedrijven en medewerkers
centraal. Uit de brief blijkt onder meer ook dat de IV-organisatie van de
Belastingdienst te maken heeft met complexe en verouderde ICT-systemen en dat dit
mogelijk gevolgen heeft voor de implementatie van de btw-richtlijnen over
elektronische handel (het e-commercepakket). De betreffende passage uit de brief
treft u onderstaand aan.