Kamerbrief lopende Europese btw-voorstellen (1e kwartaal 2020)

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
met het verslag van de videoconferentie van de Eurogroep van 7 die werd hervat op 9
april jl. Bij dit verslag is ook – conform de afspraken omtrent
EU-informatievoorziening – het kwartaaloverzicht opgenomen van lopende
EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Financiën. De
relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van
zaken, treft u hieronder aan.