Verslag Ecofinraad mei 2018: administratieve samenwerking btw

Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs het verslag van de Eurogroep en
Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieruit
blijkt onder andere dat de lidstaten positief tegenover de uitgangspunten van het
voorstel om de administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten te verbeteren
en de rol van Eurofisc te versterken. Er was echter nog geen consensus om tot een
akkoord te komen, omdat opnieuw één lidstaat niet tevreden was. In de ogen van deze
lidstaat is het compromis op het punt van (verplichte) gezamenlijke boekenonderzoeken
te weinig ambitieus. De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.