Voorjaarsbrief: uitstel btw e-commercepakket + monitoring btw-tarief e-publicaties

De staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en
Van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben de voorjaarsbrief fiscale moties en
toezeggingen 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit deze brief blijkt onder meer
dat de Europese commissie de inwerkingtreding van het btw e-commercepakket in verband
met de COVID-19 met zes maanden wil uitstellen. De lidstaten moeten unaniem instemmen
met dit uitstel. Op dit moment vinden hier onderhandelingen over plaats. Daarnaast
heeft de Belastingdienst aangegeven dat een volledige invoering per 1 januari 2021
niet mogelijk is. Daarvoor is de omvang van de wijzigingen per definitie veel te
groot en te complex. In de voorjaarsbrief aan de Tweede Kamer wordt tevens ingegaan
op het verlaagde btw-tarief voor elektronische publicaties. Het is het voornemen om
de Kamer rond Prinsjesdag nader te informeren of er signalen zijn uit de praktijk dat
de wetgeving onvoldoende ruimte zou bieden aan innovatieve vormen van elektronische
uitgaven. De relevante passages uit de voorjaarsbrief treft u onderstaand aan.