Verbruiksbelastingen

  • Per 1 juni 2021 verandert er een aantal zaken met betrekking tot de volgende procedures:

    Het doen van een aangifte voor accijns of de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

    Het doen van een verzoek om teruggaaf van accijns of de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

  • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 april jl. aangeboden. Bij dit verslag is, conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening, ook het kwartaaloverzicht opgenomen van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën. De relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van zaken, treft u hieronder aan.

  • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 14 april 2021 duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van een los dockingstation voor een elektronische handloep. Naar het oordeel van de Belastingdienst is een los dockingstation geen optisch leesapparaat of bijzonder gezichtshulpmiddel voor slechtzienden, die gewoonlijk door een arts of een optometrist wordt voorgeschreven en individueel wordt aangemeten. De levering is daarom belast met 21% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, heeft het rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ uitgebracht. De raad geeft aan dat de kansen op een gezond leven zijn in Nederland niet gelijk verdeeld. In het rapport bepleit de RVS een andere benadering van gezondheidsachterstanden. De maatschappelijke oorzaken van deze achterstanden moeten veel meer centraal komen te staan in lokaal en landelijk beleid. Een van de aanbevelingen ziet op de verlaging van de btw op gezonde voedselproducten zoals fruit en groenten zodat alternatieven voor ongezond voedsel betaalbaar worden. De betreffende aanbeveling uit het rapport treft u onderstaand aan.

  • De Belastingdienst organiseert op dinsdag 20 april van 19.00 tot 20.30 uur het webinar ‘Btw e-commerce voor webshop ondernemers’. Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe EU btw-regels e-commerce. De regels gelden voor afstandsverkopen van goederen aan particulieren, en bedrijven zonder btw-identificatienummer, binnen Europa. Tijdens het webinar zullen onder meer de EU btw-richtlijn e-commerce en de impact op ondernemen worden besproken. Ook zal worden ingegaan op de regelingen die beschikbaar komen (Unieregeling, Invoerregeling), de dienstverlening van de Belastingdienst, alsmede de beschikbare informatie en hulp. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen stellen aan inhoudelijk deskundigen van de Belastingdienst. De belangrijkste vragen worden tijdens de uitzending beantwoord of gebruikt in de voorlichting. Het webinar is gratis.