Verbruiksbelastingen

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 7 april 2020 antwoord
  gegeven op de vraag naar het toepasselijke btw-tarief op de levering van CBD-olie.
  Naar het oordeel van de Belastingdienst is CBD-olie te beschouwen als een
  kruidenpreparaat/voedingssupplement en is de levering ervan belast met 9% btw. De
  toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een
  verdere versoepeling rondom het aanvragen van uitstel van betaling, waarmee
  ondernemers direct geen belasting meer hoeven te betalen. Eerder heeft het kabinet in
  de brieven van 12 maart en 17 maart jl. al aangekondigd dat ondernemers bijzonder
  uitstel van betaling kunnen krijgen voor de inkomstenbelasting,
  vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de
  administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De
  voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder
  versoepeld. De relevante passage uit de brief treft u onderstaand aan.

 • Op 12 maart jl. heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen
  die het nam ten aanzien van de economische gevolgen van het coronavirus. Inmiddels is
  de situatie een nieuwe fase ingegaan die vraagt om extra maatregelen die werknemers,
  zzp-ers en bedrijven in staat stellen om deze moeilijke periode te overbruggen. Het
  kabinet heeft daarom een noodpakket aangekondigd. Er is daarbij gekozen voor een
  massief en breed pakket dat door de potentiële inzet van miljarden per maand het doel
  heeft banen te behouden en de economische gevolgen te beperken.

  De relevante fiscale passages uit de nieuwe brief treft u onderstaand aan.

 • Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen die het ten aanzien
  van de economische impact van het coronavirus. In deze brief wordt ingegaan op de
  maatregelen die al actief zijn, alsmede op maatregelen die binnenkort worden genomen.
  Teneinde liquiditeitsproblemen tegen te gaan zijn er ook maatregelen getroffen voor
  bijzonder uitstel van betaling van belastingen en voor het achterwege laten of
  terugdraaien van een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen. De relevante
  passages uit de brief treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën hebben d.d. 27 februari
  jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij ingaan op problemen bij de
  Belastingdienst, Douane en Toeslagen. In deze brief beschrijven de bewindslieden,
  mede namens de minister van Financiën, hoe zij de vervolgstappen bij de
  Belastingdienst, de Douane en Toeslagen voor zich zien, gericht op een beter en
  menselijker functioneren. In de aanpak staan burgers, bedrijven en medewerkers
  centraal. Uit de brief blijkt onder meer ook dat de IV-organisatie van de
  Belastingdienst te maken heeft met complexe en verouderde ICT-systemen en dat dit
  mogelijk gevolgen heeft voor de implementatie van de btw-richtlijnen over
  elektronische handel (het e-commercepakket). De betreffende passage uit de brief
  treft u onderstaand aan.