Verbruiksbelastingen

  • De database 'Taxes in Europe' is het online informatie-instrument van de Europese Commissie over de belangrijkste belastingen die van kracht zijn in de EU-lidstaten. De database bevat informatie over ongeveer 650 belastingen, zoals verstrekt aan de Europese Commissie door de ministeries van Financiën van de EU-lidstaten. De toegang is gratis voor alle gebruikers en de informatie is snel en eenvoudig te vinden met behulp van de zoekfunctie. Gelet op de nieuwe EU-regeling btw e-commerce (vanaf 1 juli 2021) is deze database mogelijk een handige tool om de geldende btw-tarieven in het buitenland op te zoeken of te checken.

  • Soms kan een uitspraak van een rechter ook gevolgen hebben voor vele andere situaties dan die waarop de uitspraak betrekking heeft. Dat is zeker het geval met het arrest van de Hoge Raad van 6 augustus 2021, nummer 19/00789 (ECLI:NL:HR:2021:1187).

  • Er zijn diverse situaties waarbij er recht op teruggaaf van accijns of de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken ontstaat. Vrijwel altijd moet er een verzoek om teruggaaf worden ingediend bij de Douane. Deze verzoeken worden digitaal ingediend. Een teruggaaf zal meestal uitbetaald worden, ook al wordt er niet direct een controle ingesteld.

  • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 5 augustus 2021 duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van een unieke mozaïekplaat van stukjes keramische tegel. Naar het oordeel van de Belastingdienst is de levering door de maker van een dergelijke unieke mozaïekplaat van stukjes keramische tegel, belast met 9% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • De Belastingdienst maakt met een nieuwsbericht ondernemers erop attent om tijdig de in een ander EU-land betaalde btw terug te vragen. Aangeraden wordt om het nu alvast te doen, om zo te voorkomen dat het verzoek te laat is en de btw niet terug gekregen kan worden. De deadline voor de aanvraag is 30 september 2021.