Verbruiksbelastingen

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 10 januari 2019 antwoord
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief als een museumwinkel aan een museumbezoeker
  een giclee of ‘canvas’ levert van een schilderij dat op dat moment in het museum
  wordt tentoongesteld. Naar het oordeel van de Belastingdienst is die levering dan
  geen prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum. De
  levering is daarom belast met 21% btw. De toelichting op de website van
  Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft Kamervragen van het lid Lodders (VVD)
  beantwoord over de regels van de btw-aangifte. In de beantwoording wordt onder meer
  ingegaan op de uiterlijke termijn van indiening van de aangifte en de betaling van de
  verschuldigde btw. Ook wordt toegelicht binnen welke termijn de Belastingdienst
  normaliter beslist op een verzoek om teruggaaf via de ingediende aangifte. Daarnaast
  wordt onder meer nog ingegaan op het opleggen van verzuim- of vergrijpboetes, op de
  tijdigheid van de suppletieaangifte en welke termijnen de Belastingdienst hanteert
  als een btw-aangifte wordt geselecteerd voor controle. De vragen en antwoorden treft
  u hieronder aan.

 • De datum 1 januari van een jaar is veelal een datum waarin ook accijnstarieven
  aangepast worden Zo ook op 1 januari 2019. Hier een overzicht.

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt melding van het feit dat de btw op
  1 januari 2019 precies een halve eeuw bestond. In deze periode steeg de opbrengst van
  2,6 miljard euro per jaar tot ongeveer 53 miljard euro per jaar. Hiermee is de btw
  een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Staat. Het volledige bericht van
  het CBS treft u onderstaand aan.

 • Staatsecretaris van Financiën Snel heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat
  eenmanszaken eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. De implementatie
  van een nieuw nummer raakt ondernemers, softwareleveranciers en de EU, aangezien zij
  alle gebruik maken van het nummer. Daarom maakt een communicatietraject onderdeel uit
  van de implementatie. In de nieuwe zogeheten factuurvariant krijgen alle eenmanszaken
  (circa 1,3 mln.) een nieuw btw-identificatienummer zonder BSN, dat zij verplicht zijn
  te gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. De Belastingdienst
  gebruikt dit nummer bij de afhandeling van heffing en verrekening van btw bij
  intracommunautaire transacties en bij andere transacties op basis van EU-regelingen,
  zoals mini one stop shop (MOSS) en VAT-refund. Met de Europese Commissie moet nog
  overleg worden gevoerd over invoering van het nieuwe nummer in systemen voor de
  uitvoering van Europese btw-regelingen (bijvoorbeeld MOSS, VAT-Refund). De tekst van
  brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.