Verbruiksbelastingen

 • Zoals elk jaar zijn ook per 1 januari van dit jaar een aantal accijnstarieven
  gewijzigd. Het betreft de tarieven voor minerale oliën en tabaksproducten.

 • Als u een douaneaangifte doet om goederen in het vrije verkeer te brengen moet in
  sommige gevallen een nationale aanvullende code (nac) in de aangifte vermeld worden.
  Per 1 december 2019 wordt het aantal nationaal aanvullende codes uitgebreid bij ruwe
  tabak en alcoholvrije danken.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 19 november 2019 antwoord
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van medische hulpmiddelen
  die bestaan uit een flexibele, holle buis met een snij- of prikfunctie
  compressiekousen en -tubes. Naar het oordeel van de Belastingdienst zijn deze
  producten geen katheters. De levering hiervan is daarom belast met 21% btw. De
  toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 14 november 2019 antwoord
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van compressiekousen en
  -tubes. Naar het oordeel van de Belastingdienst zijn deze producten kant-en-klare
  kledingstukken. De levering hiervan is daarom belast met 21% btw. De toelichting op
  de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • De Ministers van Financiën van de EU hebben een politiek akkoord bereikt over nieuwe
  regels waarmee de lidstaten btw-fraude in de e-commerce beter kunnen bestrijden. De
  fraudebestrijdingsdeskundigen in de EU-lidstaten krijgen toegang tot voor de
  btw-heffing relevante gegevens die in het bezit zijn van betalingsintermediairs.
  Daartoe behoren verstrekkers van kredietkaarten en automatische afschrijvingen, die
  betrokken zijn bij meer dan 90 % van de onlineaankopen in de EU. Ook is
  overeenstemming bereikt over een actualisering van de reeds bestaande bijzondere
  btw-regels voor het mkb die daarmee meer mogelijkheden bieden voor
  grensoverschrijdende activiteiten, alsmede over nieuwe regels waardoor leveringen aan
  strijdkrachten vrijgesteld zijn van btw en accijnzen wanneer zij buiten hun eigen
  lidstaat worden ingezet en deelnemen aan een Europese defensie-inspanning.