Verbruiksbelastingen

  • Zoals elk jaar zijn ook deze keer op 1 januari een aantal accijnstarieven voor minerale oliën gewijzigd. Bij de minerale oliën is dit een situatie die elk jaar per 1 januari plaatsvindt vanwege de aanpassing aan de prijsindex. Deze aanpassingen zijn opgenomen in een aparte Bijstellingsregeling.

  • Met de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 wordt de Wet op de accijns (WA) op een aantal punten aangepast. Het betreft echter aanpassingen die niet gelijktijdig van toepassing zijn. Met deze wet worden 3 richtlijnen geïmplementeerd en worden een aantal begrippen aangepast. Hieronder een “korte” opsomming.

  • Op de website van de Belastingdienst is met het nieuwsbericht van 28 januari 2022 aandacht gevraagd voor het feit dat in Bulgarije begin januari 2022 het btw-identificatienummer van een groot aantal natuurlijke personen is gewijzigd. Ondernemers wordt geadviseerd om voor 2022 het btw-identificatienummer van Bulgaarse afnemers te controleren op de internetsite van de Europese Commissie. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer het verslag aangeboden van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022 te Brussel. Bij dit verslag is, conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening, wederom het kwartaaloverzicht opgenomen van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën. De relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van zaken, treft u hieronder aan.

  • De Belastingdienst heeft met een nieuwsbericht op het Forum Fiscaal Dienstverleners aandacht gevraagd voor een aantal aspecten van de laatste btw-aangifte over het jaar 2021. Gewezen wordt op het vervallen van het oude ondernemersportaal, op de overstap naar de nieuwe manier van btw-aangifte doen, alsmede op de gebruikelijke afrekeningen voor privégebruik, eerdere aftrek van voorbelasting en de btw-correctie op personeelsvoorzieningen. De tekst van het nieuwsbericht van de Belastingdienst treft u onderstaand aan.