Verbruiksbelastingen

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 6 mei 2019 antwoord
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van een product voor
  stomapatiënten. Naar het oordeel van de Belastingdienst is het betreffende voor
  stomapatiënten aangeprezen product van een verpakking met daarin 2 tissues - een
  tissue om de huid rond de stoma te reinigen van lijmresten en een tissue om de huid
  rond de stoma te verzorgen - belast tegen 21% btw. De toelichting op de website van
  Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden
  dat strekt tot implementatie van de EU-richtlijn 2018/1910 van 4 december 2018. Deze
  richtlijn beoogt harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het
  btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten. Met
  het wetsvoorstel worden vier onderwerpen geregeld. Deze zien op 1. de btw-regelgeving
  over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een
  hem bekende afnemer, 2. een regeling voor zogenoemde ketentransacties waarmee wordt
  bepaald welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering heeft
  te gelden, 3. het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere
  lidstaten, en 4. de status van het btw-identificatienummer. De beoogde
  invoeringsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2020. De consultatie sluit op 3
  juni 2019.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 28 maart 2019 antwoord
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van monitorlijnen en
  wegwerpcartridges, jerrycans en zakken met medicinale sodalime. Naar het oordeel van
  de Belastingdienst vallen losse monitorlijnen voor katheters onder het btw-tarief van
  9%. Wegwerpcartridges gevuld met medicinale sodalime ook, maar jerrycans en zakken
  met medicinale sodalime vallen onder het btw-tarief van 21%.

  Katheters vallen onder het verlaagde tarief van 9%. Dit geldt ook voor delen,
  onderdelen en toebehoren die zijn gemaakt en bestemd voor katheters. De toelichting
  op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Bij vervoer van minerale oliën in bulk kunnen zich verschillen voordoen tussen de
  geladen en de afgeleverde hoeveelheid. Als er sprake is van een minderbevinding kan
  dat tot verschuldigdheid van accijns leiden. Als deze verschillen binnen bepaalde
  normen blijven ontstaat er geen verschuldigdheid van accijns, mits aan voorwaarden
  wordt voldaan. Ook voor het vervoer van ethylalcohol is zo een norm vastgesteld. Al
  deze normen zijn per 1 april 2019 verlaagd.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 21 maart 2019 antwoord
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van tussentreden. Naar het
  oordeel van de Belastingdienst bieden tussentreden geen ondersteuning voor hand, arm
  of oksel bij het (trap)lopen. Daarom zijn de tussentreden anders dan invalidenkrukken
  belast tegen 21% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u
  onderstaand aan.