Verbruiksbelastingen

 • De Douane introduceert een nieuw accijnszegel dat voldoet aan de eisen van de tijd.
  Het nieuwe zegel wordt vanaf 1 januari 2021 in gebruik genomen.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 24 mei 2020 duidelijkheid
  gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van steriele wattenstaafjes.
  De levering van deze wattenstaafjes die worden gebruikt voor geneeskundige
  doeleinden, zoals het nemen van keel- en neusswabs om te testen op COVID-19, zijn
  naar het oordeel van de Belastingdienst belast met 9% btw. De toelichting op de
  website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, hebben de
  staatssecretarissen van Financiën - de heer J.A. Vijlbrief (Fiscaliteit en
  Belastingdienst) en mevrouw A.C. van Huffelen (Toeslagen en Douane) - antwoord
  gegeven op vragen van de leden Omtzigt en Van den Berg (allebei CDA) over
  importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen,
  die gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus. Hieruit blijkt onder meer dat
  in de situatie waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door een
  zorginstelling, gebruikgemaakt kan worden van de vrijstelling van invoerrechten en
  invoer-btw. Ook wordt aangegeven dat waar het in het vermogen van de Douane ligt,
  binnen de grenzen van de Unierechtelijke vrijstellingsbepalingen al het mogelijke
  gedaan zal worden om de persoonlijke beschermingsmiddelen met vrijstelling ingevoerd
  te krijgen voor eenieder die daarvoor in aanmerking komt. De vragen en antwoorden
  treft u onderstaand aan.

 • Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september 2020 hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden betaald; het kabinet heeft besloten het nultarief toe te passen op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%. Dit staat in een brief die staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanleiding van de maatregel is dat het per 1 juni verplicht wordt een niet-medisch mondkapje te dragen in het OV. Als de bussen, treinen en trams weer voller raken, zal het namelijk niet altijd haalbaar zijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Door het nultarief toe te passen in plaats van een vrijstelling, behouden verkopers het recht op aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat ondernemers de btw die zij bij aanschaf betalen, nog wel kunnen verrekenen in de btw-aangifte. De tekst van de brief van de staatssecretaris treft u onderstaand aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 22 april 2020 antwoord
  gegeven op de vraag naar het toepasselijke btw-tarief op de levering van zakken voor
  de opvang en afvoer van ontlasting, urine en braaksel. De levering van deze
  opvangzakken is naar het oordeel van de Belastingdienst belast met 21% btw. De
  toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.